امنیت هسته وردپرس چقدر است؟ بررسی امن بودن وردپرس به همراه ارائه نکات امنیتی

امنیت هسته وردپرس چقدر است؟ بررسی امن بودن وردپرس به همراه ارائه نکات امنیتی

خیلی از کاربران در مورد امنیت هسته وردپرس نگرانی هایی داشتند که در این مقاله میخواهم توضیحاتی در این زمینه دهم. تا ببینیم واقعا امنیت هسته وردپرس چقدر است و آیا می شود از لحاظ امنیتی به وردپرس اعتماد کرد یا نه.؛